female training yoga on rooftop
Zdraví

Liposukce klasická


Klasická liposukce je poměrně zastaralá a v dnešní době téměř nepoužívaná technika liposukce. Existuje několik verzí klasické liposukce – liposukce prováděná za sucha nebo za vlhka. Za sucha se provádí tak, že do těla pacienta není pod kůži vstřikován žádný roztok a odsávání tukové tkáně je prováděno s vyšším podkladem. Nevýhodou této operace je, že může dojít k většímu krvácení a větší bolestivosti, ke kožním nerovnostem nebo například k poškození tkáně. Dalšími nevýhodami je dlouhá doba nošení kompresivního prádla, celková anestezie a nutnost pooperační hospitalizace na klinice.

Dále pak existuje několik typů vlhkých metod – wet technika (objem vstřikovaného roztoku je menší než množství odsávaného tuku), super wet technika (objem roztoku je shodný s množstvím odsávaného tuku) a tumescentní technika liposukce (objem roztoku je asi 2 – 3 krát větší než množství odsávaného tuku). Rozdílem u těchto metod je množství vstřikovaného roztoku do podkoží a také to, zda je v roztoku přítomné anestetikum či nikoliv. Výhodou této vlhké metody je oproti suché klasické liposukci to, že díky roztoku dochází k jednoduššímu odsávání tukové tkáně pomocí kanyl, menším krevním ztrátám a díky použitému anestetiku se snižuje bolest při zákroku. Tuto metodu lze provádět ambulantně. Návrat do běžného života pacienta je možný asi po 2 nebo 3 dnech po liposukci tumescentní metodou.

Rate this post